Sākums LPFA Izlase LR čempionāts Citas sacensības Noteikumi Galerija Saites Kontakti
Noteikumi

Piezīmes par Noteikumiem

Modifikācijas
Pamatojoties uz vienošanos ar attiecīgajām federācijām un pieņemot, ka tiek ievēroti šo Noteikumu principi, Noteikumus var modificēt tos pielietojot spēlēs, kas notiek starp spēletājiem jaunākiem par 16 gadiem, sievietēm, veterāniem (virs 35 gadiem) un invalīdiem.
Pieļaujama jebkura no šīm modifikācijām:
- laukuma izmēri,
- bumbas izmērs, svars un materiāls,
- platums starp vārtu stabiem un šķērskoka augstums virs zemes,
- spēles periodu ilgums,
- spēlētāju skaits.
Nekādus labojumus Noteikumos nedrīkst izdarīt bez Starptautiskās futbola asociāciju padomes piekrišanas.

Dzimums
Atsauksme uz vīriešu dzimti attiecība uz tiesnešiem, laika fiksētājiem un oficiālām personam šajos pludmales futbola Noteikumos ir vienkaršības dēļ un attiecas kā uz vīriešiem tā sievietēm.

1. Noteikums - Laukums

Laukuma segums
Segums sastāv no smiltīm, tas ir līdzens un bez oļiem, gliemežvākiem un jebkādiem citiem priekšmetiem, kas varētu savainot spēlētājus.
Starptautiskām sacensībām smiltīm jabūt smalkām un vismaz 40 cm dziļām. Tām jabūt sijātām līdz tās ir derīgas spēlešanai, nedrīkst būt raupjas vai saturēt oļus vai citas bīstamas sastāvdaļas, tās nedrīkst būt tik smalkas, lai rastos putekļi, kas pielīp ādai.

Izmēri
Laukums ir taisnstūris. Sānu līnijai jabūt garākai par vārtu līniju.
Garums: 35-37 m
Platums: 26-28 m

Laukuma marķējums
Laukuma sānu malas iezīmē ar līnijām, kas pieder pie teritorijas, ko tās attēlo. Abas garākās malas sauc par sānu līnijām. Abas īsakās malas sauc par vārtu līnijām, lai gan starp vārtu stabiem nav līnija.
Visas līnijas ir 8 cm lidz 10 cm platas un tās izgatavo no zilas lentas, lai kontrastētu ar smiltīm. Lentai jabūt elastīgai un izturīgai, bet nenodarot pāri spēlētāju pēdām. Katrā stūri un katras sānu līnijas vidū šīm
līnijam jabūt stingri piespraustām pie smiltīm ar spēciālām skavām, un pie vārtu stabiem ar gumijas rinķiem.
Laukums ir sadalīts uz pusēm divās daļās ar iedomātu viduslīniju, ko iezīme ar diviem sarkaniem karogiem, kas atrodas ārpus laukuma.
Šīs iedomātās līnijas vidū ir punkts, no kura ar bumbas sitienu uzsāk spēli un izpilda tiešos brīvsitienus.

Soda laukums
Soda laukums ir laukuma daļa starp vārtu līniju un iedomātu paralēlu līniju, kas savieno abas sānu līnijas 9 metru attālumā no vārtu līnijas un ko iezīme ar diviem dzelteniem karogiem, kurus novieto blakus abām
sānu līnijām laukuma ārpusē.
Iedomātā soda sitienu atzīme atrodas soda laukuma līnijas vidū, vienādā attālumā no abiem vārtu stabiem.

Karogi
Katru stūri iezīmē ar sarkanu karogu no lokana, izturīga, nemirkstoša plastikātā.
Dzeltenu karogu novieto katras iedomātās līnijas (kuras iezīmē soda laukumu) galā, un divus sarkanus karogus novieto katrā pusē no centra līnijas. Tie ir droši nostiprināti 1 lidz 1,5 m attālumā ārpus sānu līnijām.
Karogu kātiem jabūt vismaz 1,5 m gariem.

Maiņu zona
Maiņu zona ir vietā pie sānu līnijas, kurā spēlētāji ieiet laukumā un atstāj laukumu.
Tā atrodas laika fiksētāja galda priekšā un ir 5 m gara, pa 2,5 m uz katru pusi no punkta, kurā centra līnija savienojas ar sānu līniju. Komandu soli ir novietoti aiz sānu līnijas tā, lai maiņu zona būtu brīva.

Vārti
Vārti ir novietoti katras vārtu līnijas vidū. Tie sastāv no diviem vertikāliem stabiem vienādā attālumā no katra stūra un augšā ir savienoti ar horizontālu pārliktni.
Attālums (mērijums iekšpusē) starp stabiem ir 5,5 m un attālums no pārliktņa apakšas līdz zemei ir 2,2 m.
Stabi un pārliktnis ir vienādā platumā, apkārtmerā ne tievāki kā 10 cm un ne resnāki kā 20 cm, nokrāsoti krāsā, kas kontrastē ar smiltīm.
Pie stabu un pārliktņa aizmugures ir piestiprināts tīkls, izgatavots no kaņepājiem, džutas vai neilona.
Drošības apsvērumu dēļ katra staba apakšā ir līste, kas ir nostiprināta zem smilšu kārtās. Pie katra staba aizmugures ir piestiprināti divi horizontāli 1,5 m gari stieņi, kurus savieno ar plastmasu klāts stienis vai
ķēde ar āķiem un mezgliem katrā galā, novietoti uz smiltīm. Arī šis stienis (vai ķēde) ir noenkurots smiltīs.

Drošība
Laukumu apjož Drošības zona, kas visā perimetrā ir no 1 m lidz 2 m plata.
Vārti var būt pārvietojami, bet spēles laika tiem jabūt droši noenkurotiem pie zemes.

2. Noteikums - Bumba

Īpašības un izmēri
Bumba:
- ir apaļa;
- ir izgatavota no ādas vai cita piemērota materiāla, kas ir triecienu drošs un izturīgs pret ūdeni un nobrāzumiem;
- ir ar apkārtmēru ne mazāku kā 68 cm un ne vairāk kā 70 cm;
- spēles sākumā sver ne mazāk ka 400 gramus un ne vairāk ka 440 gramus;
- ir ar gaisa spiedienu, kas ir vienlīdzīgs 0,4-0,6 atmosfērām pie jūras līmeņa.

Bojātās bumbas nomaiņa
Ja spēles gaitā bumba pārsprāgst vai tiek sabojāta:
- spēli aptur;
- spēli atsāk atbilstoši 8. Noteikuma nosacījumiem.
Ja bumba pārsprāgst vai tiek sabojātā, kamēr tā nav spēlē (spēli uzsākot, sitiens no vārtiem, stūra sitiens, tiešais brīvsitiens, soda sitiens vai bumbas ievadīšana no sānu līnijas):
- spēli atsāk atbilstoši Noteikumiem.

Lēmumi
1. Oficiālajai bumbai, kādu lieto sacensībās, jabūt ar FIFA apstiprinājumu.
2. Sacensibu spēlēs ir atļauts izmantot tikai tādas bumbas, kuras atbilst minimālajām tehniskajām prasībām, noteiktām 2. Noteikumā.
FIFA sacensibu spēles un sacensibu spēlēs, kas notiek zem konfederāciju patronāžas, ir izmantojamas tādas futbola bumbas, uz kuram ir viens no sekojošiem apzīmējumiem:
Oficiālais „FIFA APPROVED” logo vai oficiāls „FIFA INSPECTED” logo vai norāde „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD”.
Šāda norāde uz futbola bumbas norāda, ka tā ir oficiāli parbaudīta un noteikta kā atbilstoša specifiskajām tehniskajām prasībām, kas ir atšķirīgas katrai kategorijai un papildina minimālās prasības, kādas ir
noradītas 2. Noteikumā. FIFA publicē sarakstu ar papildus prasībām, kas ir specifiskas katrai atsevišķai kategorijai un izvēlas pārbaudes institūcijas, kas veic kvalitātes testus.
Federāciju sacensibām var prasīt izmantot bumbas ar jebkuru no šiem trijiem apzīmējumiem.
Visās citās spēlēs bumbai jaatbilst 2. Noteikuma prasībām.
Ja federacija savās sacensibās liek izmantot bumbas ar „FIFA APPROVED” logo vai „FIFA INSPECTED” logo, tai ir jaatļauj izmantot arī bumbas ar nepriviliģēto „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” apzīmējumu.

3. Noteikums - Spēlētāju skaits

Spēlētāji
Spēlē piedalās divas komandas, katrā ir ne vairāk kā pieci spēlētāji un viens no viņiem ir vārtsargs.

Maiņas procedūra
Rezerves spēlētājus var izmantot jebkurā spēlē, kas notiek pēc oficiālo sacensību noteikumiem FIFA, konfederāciju vai federāciju līmenī.
Maksimālais atļautais rezerves spēlētāju skaits ir pieci.
Maiņu skaits spēles gaitā ir neierobežots. Nomainīts spēlētājs var atgriezties laukumā, nomainot citu spēlētāju.
Maiņu var izdarīt jebkurā laikā, kad bumba ir spēlē vai ārpus tās, ja tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:
- spēlētājs, kurš vēlas doties laukumā, signalizē par to, paceļot virs galvas zīmi ar tā spēlētāja numuru, kuru viņš nomaina;
- nomainītais spēlētājs atstāj laukumu caur maiņu zonu;
- spēlētājs, kurš dodas laukumā, to dara no maiņu zonas, bet ne ātrāk pirms noejošais spēlētājs ir pilnībā škērsojis sānu līniju;
- rezerves spēlētājs pakļaujas tiesneša pilnvarām un jurisdikcijai neatkarīgi no tā, vai viņu izsauc spēlēt vai ne;
- maiņa ir pabeigta, kad rezerves spēlētājs, kurš uziet laukumā, atdod spēlētājam, kurš atstāj laukumu, numura zīmi, un šajā bridī rezerves spēlētājs kļūst aktīvs spēlētājs, bet viņa nomainītāis spēlētājs pārstāj būt tāds.
Spēlētāju maiņas laikā hronometrs netiek apstādināts.

Vārtsargu maiņa
Vārtsargu var mainīt jebkurā laikā. Vārtsargu maiņas laikā hronometrs netiek apstādināts.
Jebkurš spēlētājs var mainīties vietām ar vārtsargu:
- ja tiesnesis tiek informēts pirms maiņas izdarīšanas;
- spēlētājam ir jāuzvelk vārtsarga krekls.

Parkāpumi / Sodi
Ja maiņas laikā rezerves spēlētājs uziet uz laukuma vai nomaināmais spēlētājs noiet no laukuma caur zonu, kas nepieder pie savas komandas maiņas zonas, vai ja viņš pārkāpj maiņas procedūru, izņemot traumas gadījumu vai 4. Noteikumā paredzēto:
- spēli aptur;
- pārkāpēju brīdina, parādot dzelteno kartīti un viņam liek atstāt laukumu, lai pareizi veiktu maiņas procedūru;
- spēli atsāk ar tiešo brīvsitienu, ko izdara pretinieka komanda no iedomātā punkta centra līnijas vidū. Ja bumba bija ārpus spēles, spēli atsāk atbilstoši Noteikumiem;
- ja rezerves spēlētājs, kuram ir iepriekšējs brīdinājums, izdara pārkāpumu uzejot uz laukuma maiņas procedūras laikā, par ko pienākas vēl viens brīdinājums, viņu noraida no laukuma par divām dzeltenajām kartītēm, bet viņa komandas spēlētāju skaitu nesamazina, jo maiņas procedūra nebija pabeigta. Spēli atsāk atbilstoši iepriekšējā punkta nosacījumiem.

Lēmumi
1. Spēli uzsākot katrā komandā jabūt vismaz četriem spēlētājiem. Ja citi spēlētāji ierodas uz spēli, kad tā jau ir sākusies, viņiem ir atļauts piedalīties spēlē, ja viņi bija atzīmēti kā spēlētāji pirms spēles sākuma un ja tiesneši bija par to informēti.
2. Ja kādā komandā noraidījumu vai traumu dēļ paliek mazāk par trijiem spēlētājiem (ieskaitot vārtsargu), spēle ir jāpārtrauc.

4. Noteikums - Spēlētāju inventārs

Drošība
Spēlētājs nedrīkst lietot inventāru vai valkāt jebko (ieskaitot jebkāda veida rotāslietas), kas var būt bīstams viņam pašam vai citiem spēlētājiem.

Pamata inventārs
Obligātāis spēlētāja pamatā inventārs sastāv no sekojošām atsevišķām daļām:
- krekls, ja velk apakškreklu, tad tā piedurknēm jābūt tādā pat pamata krāsā kā krekls;
- īsas bikses (šorti) – ja velk siltās apakšbikses, tām jabūt tādā pat pamata krāsā, kā šorti.
Apavi nav atļauti. Aizsardzibas dēļ var valkāt plastmasas brilles un elastīgas saites ap potītēm vai pēdām.

Krekls
- Numuru krāsai ir skaidri jakontrastē ar krekla krāsu.
Starptautiskām spēlēm numuram, kāds ir uz muguras, ir mazākā izmerā jabūt arī uz krekla vai šortu priekšpuses.

Vārtsargi
- Vārtsargiem ir atļauts valkāt garās bikses.
- Katram vārtsargam jāvelk tādas krāsas apģērbs, kas atšķir viņu no parējiem spēlētājiem un tiesnešiem.

Pārkāpumi / Sodi
Par šī Noteikuma pārkāpumiem:
- Tiesnesis liek vainīgajam spēlētājam atstāt laukumu, lai izlabotu savu inventāru vai lai dabūtu kādu iztrūkstošu daļu. Ja viņu nenomaina, viņš nedrīkst atgriezties laukumā pirms nav uzrādijis savu formu vienam no tiesnešiem, ieskaitot trešo tiesnesi, kurš novērtēs, vai forma tagad ir pareiza. Tiesnesis vai otrais tiesnesis atļauj viņam atgriezties laukumā.

Spēles atsākšana
Ja tiesneši aptur spēli, lai brīdinātu pārkāpēju:
- spēli atsāk ar tiešo brīvsitienu, ko izdara pretinieka komandas spēlētājs no iedomātā punkta centra līnijas vidū.

Lēmumi
1. Spēlētāji nedrīkst atsegt apakškreklus, uz kuriem ir uzraksti vai reklāma.
2.
Jebkuru spēlētāju, kurš paceļ savu kreklu, lai atsegtu uzrakstu vai reklāmu, sodīs sacensību organizētājs.
2. Krekliem ir jabūt ar piedurknēm.

5. Noteikums - Tiesnesis un otrais tiesnesis

Tiesnešu pilnvaras
Katru spēli vada divi tiesneši, kuriem ir tiesības pielietot Noteikumus spēlē, uz kuru viņi ir norīkoti, kopš brīža, kad viņi ierodas vietā, kurā atrodas laukums, un līdz aiziešanai no tās.

Vara un pienākumi
Tiesneši:
- pielieto spēles Noteikumus;
- ļauj turpināt spēli, ja komanda, pret kuru ir izdarīts pārkāpums, iegūst no tā priekšrocibas, un soda par sākotnējo pārkāpumu, ja iespējamā priekšrocība tobrīd netiek gūta;
- raksta spēles protokolu un iesniedz attiecīgajām institucijām spēles ziņojumu, kas ietver informāciju par jebkuru disciplināru darbību, kas ir pielietota pret spēlētājiem jeb komandas oficiālam personām, kā arī par citiem incidentiem, kas notiek pirms spēles, spēles laikā un pēc spēles;
- Tiesnesis darbojas kā laika fiksētājs, ja laika fiksētājs vai trešais tiesnesis nav ieradies;
- Tiesnesis aptur, pārtrauc vai atceļ spēli par jebkuru Noteikumu pārkāpumu, vai ārejās iejaukšanās gadijumā;
- piemēro disciplinārās darbības pret spēlētājiem, kuri izdara pārkāpumus, par kuriem pienākas brīdinājums vai noraidījums;
- piemēro darbības pret komandas oficiālajām personām par nepareizu uzvedību, un, ja nepieciešams, liek viņiem aiziet no laukuma, neparādot kartīti;
- seko, lai neviena nepiederoša persona neuziet uz laukuma;
- pārtrauc spēli, ja liekas, ka spēlētājs novilcina laiku;
- svilpj, lai atsāktu spēli no soda sitiena;

- aptur spēli, ja pēc viņu domām spēlētājs ir guvis nopietnu traumu, un seko, lai spēlētājs tiktu nonests no laukuma;
- atļauj turpināt spēli, līdz bumba ir ārpus spēles, ja pēc viņu domām spēlētājs ir tikai viegli savainots;
- seko, lai izmatotās bumbas atbilstu 2. Noteikumam.

Tiesnešu Lēmumi
Tiesneša Lēmumi par faktiem, kas ir saistiti ar spēli, ir galīgi.
Tiesnesis un otrais tiesnesis var mainīt lēmumu vienīgi tād, ja viņi konstatē, ka ir pieļāvuši kļūdu, vai ja viņiem liekas, ka ir nepieciešams to darīt, ar nosacījumu, ka spēle netiek atsākta vai spēle netiek pārtraukta.

Lēmumi
1. Ja tiesnesis un otrais tiesnesis abi vienlaicīgi signalizē par pārkāpumu un nav vienošanās, kura komanda ir sodāma, tiesneša lēmums ir noteicošais.
2. Tiesnesis un otrais tiesnesis var brīdināt vai noraidīt spēlētāju, bet gadījuma, ja viņu starpā nav vienpratība, tiesneša lēmums ir noteicošais.
3. Gadījuma, ja otrais tiesnesis nepamatoti iejaucas vai nepareizi uzvedas, tiesnesis atbrīvo otro tiesnesi no viņa pienākumiem, nokārto viņa aizvietošanu un iesniedz ziņojumu attiecīgajām institūcijām.

6. Noteikums - Laika fiksētājs un trešais tiesnesis

Pienākumi
Tiek norīkoti laika fiksētājs un trešais tiesnesis. Viņi sež ārpus laukuma pie iedomātās centra līnijas tajā pat pusē, kura atrodas maiņas zonas.
Federācija vai klubs, kura jurisdikcijā notiek spēle, nodod laika fiksētāja un trešā tiesneša ricibā piemērotu hronometru.

Laika fiksētājs
Seko, lai spēles ilgums atbilstu 7. Noteikuma nosacījumiem:
- ieslēdzot hronometru spēlei iesākoties;
- apturot hronometru tiklīdz ir iesisti vārti, piešķirts soda sitiens vai tiešais brīvsitiens, vai tiesnesis ir signalizējis, ka ir savainots spēlētājs vai notiek laika novilcināšana;
- apturot hronometru, kad tiesnesis signalizē viņam to darīt;
- atkārtoti ieslēdzot hronometru pēc spēles uzsākšanas, pēc tiešā brīvsitiena vai soda sitiena izpildes. Kontrolē divu minūšu soda izpildes laiku, kad ir noraidīts spēlētājs;
Norāda katra perioda, spēles un papildlaika beigas ar svilpes vai skaņu signāliem, kas atšķiras no tiesnešu svilpes;
Signalizē tiesnešiem, kad sākt otro un trešo spēles periodu pēc triju minūšu partraukuma, un kad sākt papildlaiku, ja tāds ir nepieciešams.

Trešais tiesnesis
Trešais tiesnesis palīdz tiesnešiem un laika fiksetājam:
- protokolējot spēles apturēšanu un iemeslus;
- seko pareizai maiņu izpildei un ar svilpes vai skaņu signāliem, kas atšķiras no tiesnešu svilpes, norāda uz pārkāpumiem, kas radušies maiņu laikā, ja nevar piemērot priekšrocības noteikumu;
- atzīmē spēlētāju numurus, kuri iesit vārtus, un attiecīgo spēles minūti;
- atzīmē brīdināto vai noraidīto spēlētāju vārdus un numurus;
- sniedz jebkuru citu informāciju, kas attiecas uz spēli;
- seko to personu uzvedībai, kas sēž uz rezervistu sola;
- informē komandas, kad spēlētājs var nomainīt citu, kurš ir noraidīts.
Ja kads no tiesnešiem gūst savainojumu, trešais tiesnesis viņu aizvieto, uzņemoties otra tiesneša funkcijas.

Lēmumi
1. Starptāutiskās spēlēs laika fiksetāja un trešā tiesneša izmantošana ir obligāta.
2. Gadījuma, ja laika fiksētājs vai trešais tiesnesis iejaucas nevietā, tiesnesis jebkuru no viņiem atbrīvo no pienākumu izpildes, nokārto viņu aizvietošanu un iesniedz ziņojumu attiecīgajai institūcijai.

7. Noteikums - Spēles ilgums

Spēles periodi
Spēle ilgst trīs vienādus periodus 12 minūšu garumā katrs. Laika fiksēšanu veic laika fiksētājs, kura pienākumi ir definēti 6. Noteikumā.
Laiks ir jāaptur kā aprakstīts 6. Noteikumā:
- kad ir iesisti vārti;
- kad ir piešķirts tiešais brīvsitiens vai soda sitiens;
- kad par to dod signālu tiesnesis;
- kad tiesnesis signalizē, ka spēlētājs novilcina laiku.
Katra perioda ilgumu var pagarināt, lai dotu iespeju izdarīt soda sitienu vai tiešo brīvsitienu. Spēle vai spēles periods beidzas, kad:
- bumba nokļūst tieši vārtos un vārti ir ieskaitīti;
- bumba ir izsista un tā pāriet pāri laukuma robežām;
- bumba skar vārtsargu vai vārtu stabus, pārliktni vai smiltis un nonāk vārtos – vārti tiek ieskaitīti;
- bumba pēc tās izsišanas skar jebkuru spēlētāju, kas nav vārtsargs;
- aizsargājot vārtus vārtsargs aptur bumbu vai tā atsitās no vārtu stabiem vai pārliktņa un nenonāk vārtos;
- tāpat spēle var tikt pagarināta, ja soda sitiena vai tiešā brīvsitiena laikā ir pārkāpti noteikumi un nozīmēts cits soda sitiens vai tiešais brīvsitiens. spēle tad ilgst līdz šīs darbības pabeigšanai.

Laika fiksētājs nosaka katra 12 (divpadsmit) minūšu perioda beigas.
Kad noskan svilpe vai taure, tiesnesis signalizē par katra perioda vai spēles beigām. Pēc šī signāla nav atļauta nekāda citā darbība, izņemot augstāk norādītās. Ja bumba ir izsista, lai pabeigtu periodu vai spēli, tiesnesim ir jāgaida lidz darbības pabeigšanai, kas bija iesākusies pirms laika fiksētāja svilpes vai taures signāla.

Intervāls Starp spēles periodiem
Starp katru spēles periodu ir triju minūšu intervāls.

Papildlaiks
Ja pēc normāla spēles laika rezultāts ir neizškirts, tiek spēlēts triju minūšu ilgs papildlaiks. Ja rezultāts ir neizškirts pēc papildlaika, tiek izpildīti soda sitieni no iedomātā soda sitienu punkta atbilstoši 18. Noteikumam.

8. Noteikums - Spēles sākums un atsākums

Ievads
Tiek mesta monēta un komanda, kura izlozē uzvar, nolemj, vai spēles pirmo periodu sākt ar uzbrukumu vai izvēlēties uzbrukuma virzienu. Spēles otrajā periodā komandas maina laukuma puses un uzbrūk pretējiem vārtiem, komanda, kura neizpildīja bumbas ievadīšanu spēlē pirmajā perioda, to dara spēles otrajā periodā.
Pirms spēles trešā perioda atkal tiek mesta monēta un komanda, kura izlozē uzvar, nolemj, vai spēles trešo periodu sākt ar uzbrukumu vai izvēlēties uzbrukuma virzienu.
Ja tiek spēlēts papildlaiks, komanda, kura neizpildīja bumbas ievadīšanu spēlē trešajā periodā, to dara papildlaikā, komandas maina laukuma puses un uzbrūk pretējiem vārtiem.

Sākumsitiens
Sākumsitiens ir spēles sākuma vai atsākuma veids:
- spēles sākumā;
- pēc gūtiem vārtiem;
- otrā un trešā perioda sākumā;
- papildlaika sākumā.
Vārtus neskaita, ja iesisti tieši ar sākumsitienu.

Procedūra
- Visi spēlētāji atrodas savās laukuma pusēs.
- Tās komandas spēlētāji, kura neizpilda sākumsitienu, atrodas ne tuvāk par 5 metriem no bumbas līdz brīdim, kad tā ir izspēlēta.
- Bumba ir nekustīga centra līnijas iedomātajā viduspunktā.
- Tiesnesis dod signālu izdarīt sākumsitienu.
- Spēlētājs sit pa bumbu, ievadot to spēlē.
- Bumba ir spēlē, kad tā ir gaisā jeb kustas, un cits spēlētājs var to skart.
- Sākumsitiena izpilditājam nav tiesību otrreiz skart bumbu, pirms tā nav skārusi citu spēlētāju.
Pēc iegūtiem vārtiem sākumsitienu izdara otras komandas spēlētājs.

Pārkāpumi / Sodi
Ja spēlētājs, kurš izpilda sākumsitienu otrreiz, pirms tā skārusi citu spēlētāju, pretējai komandai piešķir tiešo brīvsitienu, kuru izpilda no iedomātā punkta centra līnijas vidū.
Par jebkuru citu sākumsitiena pārkāpumu sākumsitienu atkārto.

Strīda bumba
Strīda bumba ir veids, kā atjaunot spēli pēc īslaicigas spēles apturēšanas, kas ir nepieciešama kāda iemesla dēļ, kas nav minēts šajos Noteikumos, kamēr bumba ir spēlē un ar nosacijumu, ka tieši pirms apturēšanas tā nešķērsoja sānu līniju vai vārtu līniju.

Procedūra
- Viens no tiesnešiem met bumbu centra līnijas iedomātājā viduspunktā.
- Bumba ir spēlē, kad tā skar smiltis.

Pārkāpumi / Sodi
Strīda bumbu atkārto:
- ja spēlētājs skar bumbu pirms tā pieskaras smiltīm;
- ja bumba iziet ārpus laukuma pēc pieskaršanās smiltīm, bet neviens spēlētājs to nav skāris.

9. Noteikums - Bumba spēlē un ārpus spēles

Bumba ārpus spēles
Bumba ir ārpus spēles:
- ja tā pilnībā pa zemi vai gaisu pargājusi pāri vārtu vai sānu līnijai;
- kad tiesneši ir pārtraukuši spēli.

Bumba ir spēlē
Visā pārejā laikā bumba ir spēlē, ieskaitot gadijumus, kad:
- tā atlec laukumā no vārtu staba, pārliktņa vai stūra karogiem;
- tā atlec no kāda tiesneša, kamēr tie atrodas laukumā;
- tā atrodas gaisā pēc sākumsitiena.

10. Noteikums - Rezultāta metode

Vārti ir iesisti
Ja šajos Noteikumos nav paredzēts savādāk, vārti skaitās iesisti, kad visa bumba ir škērsojusi iedomāto vārtu līniju starp vārtu stabiem un zem pārliktņa, ja vien tā nav mesta, ienesta vai tīši ieripināta ar uzbrūkošās komandas spēlētāja (taja skaitā vārtsargs) roku vai plaukstu, un ja komanda, kura gūst vārtus, nav pārkapusi Noteikumus.

Vārtsargs:
- nevar gūt vārtus tieši metot bumbu; ja tā notiek, pretinieka komandai tiek dots brīvsitiens pa vārtiem;
- nevar gūt vārtus tieši pēc bumbas izlaišanas no rokām un ar kāju aizsperot to gaisā pirms tā skar zemi;
- var gūt vārtus tieši, noliekot bumbu uz zemes un tad to sitot ar kāju.

Uzvarētāja komanda
Komanda, kura spēlē iesit lielāko vārtu skaitu, ir uzvarētāja. Ja abas komandas iesit vienādu vārtu skaitu vai nevienu, pēc normala laika beigām spēlē papildlaiku.
Ja papildlaiks beidzas ar neizšķirtu rezultātu, spēles iznākumu nosaka ar pārmaiņus izdarītiem sitieniem no iedomātās soda sitienu atzīmes. Uzvarētāja ir tā komanda, kura ar vienādu sitienu skaitu iesit vairāk vārtu.
Ja komandā pēc noraidījumiem ir atlicis mazāk kā trīs spēlētāju, tiesnesim ir jāaptur spēle un jānosūta ziņojums attiecīgajām institūcijām.

11. Noteikums - Nepareizi paņēmieni un nedisciplinēta uzvešanās

Par nepareiziem paņēmieniem un nedisciplinētu uzvešanos ir šādi sodi:

Tiešais brīvsitiens
Tiešo brīvsitienu piešķir pretinieka komandai, ja spēlētājs izdara kādu no sekojošiem pārkāpumiem veidā, kuru tiesneši uzskata par nepiesardzīgu, bezatbildīgu vai ar pārlieku liela spēka pielietošanu:
- iesper vai mēģina iespert pretiniekam;
- aizliek vai mēģina aizlikt priekšā kāju ar izklupienu vai noliecoties viņa priekšā vai aizmugurē;
- lec uz pretinieku;
- uzskrien pretiniekam, arī ar plecu;
- iesit vai mēģina iesist pretiniekam;
- grūž pretinieku.
- traucē pretinieku izpildīt sitienu pār sevi akrobātiskajā "šķērītē"
Tiesības uz tiešo brīvsitienu pretējā komanda iegūst arī tad, ja spēlētājs izdara kādu no sekojošiem pārkāpumiem;
- aiztur pretinieku;
- spļauj pretiniekam;
- tīši spēle ar roku, tas ir, nes, ripina vai met to (izņemot vārtsargu savā vārtu zonā);
- tīši ar kājam pietur bumbu, lai novilcinātu laiku;
- spēlē bīstami;
- tīši stājas pretiniekam ceļā;
- neļauj vārtsargam izlaist bumbu no rokām.

Soda sitiens
Soda sitienu piešķir, ja spēlētājs izdara jebkuru no iepriekš minētājiem pārkāpumiem savā soda laukumā, neatkarīgi no bumbas atrašanās vietas, ja tā ir spēlē.

Tiešais brīvsitiens no iedomātā punkta centra līnijas vidū
Tiesības uz tiešo brīvsitienu piešķir pretējai komandai, kas ir jaizpilda no iedomātā punkta centra līnijas vidū, ja:
- komanda kontrolē bumbu savā soda laukumā ilgāk par piecām (5) sekundēm, kad tā neaizsargā to no pretinieka;
- vārtsargs ar rokām saņem tīši atpakaļ piespēletu bumbu, ko kāds no partneriem dara divas reizes pēc kārtas, bumbai neskarot pretinieku;
- vārtsargs izlaiž bumbu no rokām un izsit to gaisā pirms tā skar zemi;
- pēc bumbas saņemšanas rokās savā soda laukumā vārtsargs to sit ar kāju ārpus sava soda laukuma un atgriežas tajā, lai atkal satvertu bumbu rokas;
- spēlētājs tīši kavē spēles laiku, turot to ar kājām pretinieka laukuma pusē;
- spēlētājs bīstami spēlē pretinieka laukuma pusē;
- spēlētājs tīši kavē pretinieku viņa laukuma pusē;

- izdara kādu citu 11. Noteikuma neparedzētu pārkāpumu, par ko jāaptur spēle, lai spēlētāju brīdinātu vai noraidītu.

Disciplināras sankcijas
Tiesnešiem ir tiesības noteikt spēlētājiem disciplināras sankcijas kopš brīža, kad tie uziet laukumā un līdz viņi noiet no laukuma pēc beigu svilpes.

Pārkāpumi, par kuriem ir sodāmi spēlētāji vai rezervisti
Spēlētāju vai rezervistu soda ar brīdinajuma dzelteno kartīti, ja viņš izdara jebkuru no sekojošiem pārkāpumiem:
- nesportiska uzvešanās;
- neapmierinatības demonstrēšana vārdos vai žestos;
- sistemātiski Noteikumu pārkāpumi;
- spēles atsākšanas laika vilcinašana;
- attāluma neievērošana pie sākumsitiena, stūra sitiena, bumbas ievadīšanas spēlē no sānu līnijas, tiešā brīvsitiena vai iemetiena no vārtiem;
- spēlētājs uziet laukumā vai atgriežas laukumā bez tiesnešu atļaujas vai pārkāpj maiņas procedūru;
- viņš patvarīgi aiziet no laukuma bez tiesnešu atļaujas.

Pārkāpumi, par kuriem spēlētāji vai rezervisti ir noraidāmi
Spēlētājs vai rezervists ir noraidāms no laukuma ar sarkano kartīti, ja viņš izdara jebkuru no sekojošiem pārkāpumiem:
- rupji spēlē;
- agresīvi uzvedas;
- met smiltis jebkurai personai;
- spļauj pretiniekam vai jebkurai citai personai;
- neļauj pretinieka komandai gūt vārtus vai atņem tādu iespēju, tīši spēlejot ar roku (izņemot vārtsargu savā soda laukumā);
- ar pārkāpuma palīdzību, par ko sodāms ar tiešo brīvsitienu vai soda sitienu, neļauj pretiniekam, kas virzās uz vārtiem, izmantot vārtu gūšanas iespēju;
- atļaujas draudīgus, apvainojošus vai rupjus izteicienus jeb žestus;
- vienas spēles laikā saņem otro brīdinājumu.

Lēmumi
1. Spēlētājs, kurš ir noraidīts, nevar atgriezties spēlē vai sēdēt uz rezervistu sola, bet viņam ir jaaiziet no laukuma apkaimes.
Noraidīto komandas biedru pēc divām minūtēm var nomainīt cits spēlētājs, viņš drīkst uziet laukumā, ja trešais tiesnesis to ir atļāvis.
Gadijumā ja pretinieku komanda noraidījuma laikā gūst vārtus, noraidītā spēlētāja nomainītājs drīkst atgriezties laukumā uzreiz pēc vārtu guvuma.
2. Kājas aizlikšana priekšā, kas apdraud pretinieka drošību, ir sodāma kā rupja spēle.
3. Kā nesportiska uzvedība ir sodāma jebkura veida simulācija uz laukuma, kas ir domāta tiesnešu maldināšanai.
4. Par nesportisku uzvedību ir sodāms spēlētājs, kurš novelk kreklu, lai svinētu vārtu guvumu.

12. Noteikums - Tiešie brīvsitieni

Tiešie brīvsitieni
Tiešie brīvsitieni ir izpildāmi sekojoši:
- Spēlētāji nedrīkst veidot sienu.
- Sitienu izpilda spēlētājs, pret kuru tika izdarīts pārkāpums, ja viņš ir nopietni savainots, tādā gadijumā to izpilda viņu nomainījušais spēlētājs.
- Izpildot sitienu bumbai jabūt nekustīgai un sitiena izpilditājs nedrīkst otro reizi skart bumbu, pirms to nav skāris cits spēlētājs.
- Katra perioda vai papildlaika beigās jādod papildlaiks tiešā brīvsitiena izpildei.
- Ja no tiešā brīvsitiena bumba ieiet tieši savos vārtos, pretējā komanda izpilda stūra sitienu.
- Ja no tiešā brīvsitiena bumba ieiet tieši pretinieka vārtos, vārtus ieskaita.

Tiešā brīvsitiena pozīcija
Tiešais brīvsitiens no pretinieka laukuma puses
Ja tiešo brīvsitienu izpilda parkāpēja komandas laukuma pusē, visiem spēlētājiem, izņemot sitiena izpildītāju un vārtsargu:
- jāatrodas laukumā;
- jāatrodas vismaz 5 m attālumā no bumbas līdz tā ir spēlē;
- ir jāatrodas aiz bumbas vai sānos no tās.

Tiešais brīvsitiens no pašu laukuma puses vai no laukuma vidus
Ja tiešo brīvsitienu izpilda tās komandas laukuma pusē, kura neizdarīja pārkāpumu, visiem spēlētājiem, izņemot sitiena izpildītāju un pretinieka vārtsargu:
- jāatrodas laukuma;
- jāatrodas vismaz 5 m attālumā no bumbas līdz tā ir spēlē, atstājot iedomāto brīvo zonu starp bumbu un pretinieka stūra karodziņiem, izņemot pretinieka vārtsargu, kurš var palikt savā soda laukumā.

Procedūra
- Spēlētājs, kurš izpilda sitienu, drīkst ar kājām vai bumbu izveidot nelielu smilšu uzkalniņu, lai paaugstinātu bumbas stāvokli.
- Tiešo brīvsitienu ir jāizpilda četru (4) sekunžu laikā pēc tiesnešu signāla.
- Sitējs nedrīkst spēlēt bumbu atkārtoti, pirms to nav skāris cits spēlētājs.
- Pēc bumbas izsišanas vai pieskāriena tai bumba ir spēlē.
- Bumbu drīkst sist jebkurā virzienā un piespēlēt jebkuram komandas biedram, ieskaitot vārtsargu.
- Ja bumba ir sista pretējās komandas vārtu virzienā – zonā starp bumbu un pretējiem vārtiem – bumbu, kamēr tā ir gaisā, drīkst skart tikai vārtus sargājošais vārtsargs. Jebkura citā gadijumā, ja bumba atstāj šo zonu vai pieskaras zemei, šis ierobežojums vairs neattiecas un jebkurš spēlētājs drīkst skart vai spēlēt bumbu.

Pārkāpumi / Sodi
Ja uzbrūkošās komandas spēlētājs parkāpj 12. Noteikumu:
- pretējā komanda iegūst tiesības uz tiešo brīvsitienu, sitienu izpilda no pārkāpuma vietas.
Ja aizsargājošās komandas spēlētājs pārkāpj 12. Noteikumu:
- tiešo brīvsitienu neatkārto, ja ir iesisti vārti.
- Ja vārti nav iesisti, pretējā komanda iegūst tiesibas uz tiešo brīvsitienu, sitienu izpilda no pārkāpuma vietas, ja vien tas nenotika pārkapēja soda laukumā, tādā gadijumā pretēja komanda iegūst tiesības uz soda sitienu.

13. Noteikums - Soda sitiens

Soda sitiens
Soda sitienu piešķir pret komandu, kura izdara jebkuru pārkāpumu, kamēr bumba ir spēlē savā soda laukumā, kas ir sodāms ar tiešo brīvsitienu, kuru nevajag izpildīt no laukuma vidus.
Vārti, kas ir gūti ar soda sitienu, skaitās.
Katra perioda beigās vai papildlaika beigās soda sitiena izpildei atļauj papildus laiku.

Bumbas un spēlētāju vietas
Bumba:
- tiek novietota uz iedomātās soda sitiena atzīmes iedomātās soda laukuma līnijas vidū 9 m attāluma no vārtu centra.
Soda sitiena izpildītājs:
- tiek vizuāli noteikts,
- ir spēlētājs, pret kuru tika izdarīts pārkāpums, ja viņš ir nopietni savainots, tādā gadijumā to izpilda viņu nomainījušais spēlētājs.
Aizsargājošās komandas vārtsargs:
- paliek uz savu vārtu līnijas ar seju pret spēlētāju, kas izpilda sitienu, starp vārtu stabiem līdz brīdim, kad pa bumbu ir izdarīts sitiens, un viņš drīkst kustēties uz sāniem.
Spēlētāji, izņemot sitiena izpilditāju, atrodas:
- laukuma robežās,
- ārpus soda laukuma,
- aiz bumbas vai sānos no bumbas,
- vismaz 5 m attālumā no bumbas.

Tiesnesis
- nedod signālu soda sitiena izpildei, pirms visi spēlētāji nav ieņēmuši pozīcijas saskaņā ar 13. Noteikumu.
- pieņem lēmumu par to, ka soda sitiens ir izpildīts.

Otrais tiesnesis
- seko, lai aizsargājošās komandas vārtsargs ievēro 13. Noteikuma prasības.
- pieņem lēmumu par to, vai bumba ir jeb nav iegājusi vārtos.

Procedūra
- Sitiena izpildītājs sit bumbu uz priekšu.
- Viņš nedrīkst spēlēt bumbu otru reizi pirms to nav skāris cits spēlētājs.
- Bumba ir spēlē, kad tā ir izsista un pārvietojas uz priekšu.
Izpildot soda sitienu normālajā spēles laikā jeb pagarinajumā katrā no triju periodu beigām vai papildlaika beigās, kas tiek doti, lai varētu izpildīt soda sitienu, vārtus ieskaita, ja pirms ielidošanas garām vārtu stabiem un zem pārliktņa:
- bumba skar vienu vai abus vārtu stabus un/jeb pārliktni un/jeb vārtsargu.

Pārkāpumi / Sodi
Ja tiesnesis dod signālu izpildīt soda sitienu un, pirms bumba ir spēlē, rodas viena no sekojošām situācijam:
Sitiena izpilditājs pārkāpj Noteikumus:
- Tiesnesis atļauj turpināt spēli;
- Ja bumba ieiet vārtos, sitiens ir jāatkārto;
- Ja bumba neieiet vārtos, tiesnesim spēle ir jāaptur un jāatsāk spēle, piešķirot tiešo brīvsitienu, kuru izpilda pretēja komanda no pārkāpuma vietas.
Aizsargājošās komandas vārtsargs pārkāpj Noteikumus:
- Tiesnesis ļauj spēli turpināt;
- Ja bumba nokļūst vārtos, vārtus ieskaita;
- Ja bumba nenokļūst vārtos, sitiens ir jāatkārto.
Sitiena izpilditāja komandas biedrs pārkāpj Noteikumus:
- Tiesnesis ļauj spēli turpināt;
- Ja bumba nokļūst vārtos, sitiens ir jāatkārto;
- Ja bumba neieiet vārtos, tiesnesim spēle ir jāaptur un jāatsak spēle, piešķirot tiešo brīvsitienu, kuru izpilda pretējā komanda no pārkāpuma vietas.
Ja aizsargājošās komandas vārtsarga biedrs pārkāpj Noteikumus:
- Tiesnesis ļauj spēli turpināt;
- Ja bumba nokļūst vārtos, vārtus ieskaita;
- Ja bumba nenokļūst vārtos, sitiens ir jāatkārto.
Ja aizsargājošās komandas spēlētājs un uzbrukošās komandas spēlētājs pārkāpj Noteikumus:
- Soda sitienu atkārto.
Ja, atbilstoši Noteikumiem, soda sitienu izpilda cits spēlētājs, nevis norādītais;
- Piešķir tiešo brīvsitienu, kuru pretējā komanda izpilda no pārkāpuma vietas.
Ja pēc soda sitiena izpildes:
Sitiena izpilditājs skar bumbu otru reizi, pirms to ir skāris cits spēlētājs:
- Piešķir tiešo brīvsitienu, kuru pretējā komanda izpilda no iedomātā punkta laukuma viduslīnijā.
Ja bumba trāpa kādam objektam pirms tā ir izspēlēta uz priekšu:
- Soda sitienu atkārto.
Ja bumba atsitās no vārtsarga, vārtu stabiem vai pārliktņa un tad trāpa kādam objektam:
- Tiesnesis aptur spēli;
- Spēli atsāk ar strīda bumbu atbilstoši 8. Noteikuma (strīda bumba) nosacījumiem par spēles atsākšanu.

14. Noteikums - Bumbas ievadīšana spēlē no sānu līnijas

Bumbas ievadīšana spēlē no sānu līnijas
Bumbas ievadīšana spēlē no sānu līnijas ir spēles atjaunošanas metode.
Jebkurš spēlētājs, ieskaitot vārtsargu, var izpildīt bumbas ievadīšanu spēlē no sānu līnijas.
Bumbu ievadot spēlē no sānu līnijas tiešā veidā vārtus gūt nevar.
Ja sitienu no sānu līnijas izpilda vārtu virzienā un bumba šķērso iedomāto vārtu līniju neskarot spēlētāju:
- Pretējā komanda iegūst tiesības izpildīt sitienu no sānu līnijas, ja bumba ieiet savas komandas vārtos tieši;
- Pretējā komanda iegūst tiesības izpildīt iemetienu no vārtiem, ja bumba ieiet pretējās komandas vārtos tieši.
Bumbas ievadīšanu spēlē no sānu līnijas piešķir:
- Kad bumba pilnībā pa zemi vai pa gaisu ir šķērsojusi sānu līniju no vietas, kurā tā šķērsoja sānu līniju;
- Tā spēlētāja, kurš pēdejais skāra bumbu, pretiniekiem.

Bumbas un spēlētāju stāvoklis
Veidi bumbas ievadīšanai spēlē no sānu līnijas

Ievadīšana ar sitienu
Aizsardzības komandas spēlētājiem ir jāatrodas vismaz 5 m attālumā no vietas, no kuras izpilda sitienu.

Procedūra
Bumba:
- Tiek novietota uz sānu līnijas vai blakus tai ārpus laukuma;
- Tiek iesista spēlē jebkurā virzienā;
- Ir spēlē tūlīt pēc sitiena vai pieskāriena.
Sitiena izpildītājam:
- Sitiena brīdī vienai pēdai ir jāatrodas uz zemes ārpus laukuma;
- Sitiens jāizpilda 4 sekunžu laikā pēc bumbas saņemšanas;
- Nedrīkst spēlēt bumbu otru reizi pirms to nav skāris cits spēlētājs;
- Nedrīkst izpildīt sitienu pēc bumbas turēšanas rokās, lai izpildītu iemetienu.

Iemetiens
Aizsardzības komandas spēlētājiem ir jāatrodas vismaz 5 m attāluma no vietas, no kuras izpilda iemetienu.

Procedūra
Spēlētājs, kurš izpilda iemetienu:
- Stāv ar seju pret laukumu;
- Abu pēdu daļa atrodas uz vai ārpus sānu līnijas;
- Iemetienu izdara ar abām rokām;
- Met bumbu no aizmugures un pāri savai galvai;
- Iemetiens jaizpilda 5 sekunžu laikā pēc bumbas saņemšanas;
- Nedrīkst spēlet bumbu otru reizi pirms to nav skāris cits spēlētājs;
- Nedrīkst izpildīt iemetienu pēc bumbas spēlēšanas ar kājām, lai izpildītu sitienu.

Pārkāpumi / Sodi
Pretējā komanda izpilda tiešo brīvsitienu, ja:
- Spēlētājs, kurš ievada bumbu spēlē no sānu līnijas, spēlē bumbu otru reizi pirms to nav skāris cits spēlētājs. Tiešo brīvsitienu izpilda no iedomātā punkta centra līnijas vidū.
Bumbas ievadīšanu spēlē no sānu līnijas atkārto pretējās komandas spēlētājs, ja:
- Sitiens tika izpildīts nepareizi;
- Sitienu izpildīja no citas vietas, nevis no tās, kurā tā šķersoja sānu līniju;
- Sitienu neizpildīja četru sekunžu laikā pēc bumbas saņemšanas;
- Ir pārkāpts kāds cits 14. Noteikuma nosacījums.

15. Noteikums - Iemetiens no vārtiem

Iemetiens no vārtiem
Iemetiens no vārtiem ir spēles atjaunošanas metode.
Ar iemetienu no vārtiem nevar gūt vārtus tieši. Ja bumba nokļūst pretējos vārtos tieši, spēli atsāk ar iemetienu no vārtiem, ko izpilda pretējā komanda.
Iemetienu no vārtiem piešķir, kad:
- pēc uzbrukošās komandas pieskāriena bumba pilnība šķērso vārtu līniju, pa zemi vai pa gaisu un vārtus neieskaita atbilstoši 10. Noteikumam.

Procedūra
- Bumbas iemetienu izpilda aizsargājošās komandas vārtsargs no jebkura soda laukuma punkta.
- Vārtsargs drīkst saņemt bumbu rokās no komandas biedra tikai vienu reizi, nākamo reizi to var saņemt tikai tad, ja tā ir skārusi pretinieku (skat. 16. Noteikumu).
- Bumba ir spēlē tiklīdz vārtsargs izlaiž to no rokām.
- Vārtsargam ir jaizpilda bumbas iemetiens 4 sekunžu laikā pēc tās saņemšanas.

Pārkāpumi / Sodi
Pretējai komandai piešķir tiesības izpildīt tiešo brīvsitienu no iedomātā punkta centra līnijas vidū, ja:
- vārtsargs iemetienu no vārtiem veic ilgāk par 4 sekundēm;
- vārtsargs iemetienu no vārtiem izpilda ar kājām;
- vārtsargs saņem rokās bumbu otro reizi pirms to ir spēlējis kāds cits spēlētājs.
Ja iemetiena laikā bumba nokļust pretējos vārtos tieši, spēli atsāk ar iemetienu no vārtiem, ko izpilda pretējā komanda.
Ja bumba skar kādu spēlētāju pirms nokļūšanas vārtos, vārtus ieskaita.
Ja vārtsargs iesit bumbu savos vārtos pēc iemetiena izpildīšanas, pretējā komanda izpilda stūra sitienu.

16. Noteikums - Dubultā piespēle atpakaļ vārtsargam, atgriešanās soda laukumā

Dubultā piespēle atpakaļ vārtsargam
Vārtsargs nedrīkst skart bumbu ar rokām, kad komandas biedrs atspēlē bumbu viņam atpakaļ otru reizi pēc kārtas, ieskaitot sitienu ar galvu vai ievadīšanu no sānu līnijas, ja to nav skāris pretinieks.
Ja bumbu vārtsargam piespēlē komandas biedrs, vienam no tiesnešiem ir jānorāda par šo pirmo piespēli atpakaļ, paceļot roku virs galvas.

Atgriešanās soda laukuma vārtsargam
Vārtsargs nedrīkst nekādā veidā ar bumbu atgriezties savā soda laukumā 

Pārkāpumi / Sodi
Pretējai komandai piešķir tiesības izpildīt tiešo brīvsitienu no iedomātā punkta centra līnijas vidū, ja:
- vārtsargs otro reizi saņem bumbu ar rokām no sava komandas biedra, pēc tam, kad bumba ir nonākusi spēlē, ja to nav skāris pretinieks;
- ja ir izdarīts kāds cits 16. Noteikuma pārkāpums.

17. Noteikums - Stūra sitiens

Stūra sitiens
Stūra sitiens ir spēles atsākšanas metode.
Vārti, kas gūti tieši ar stūra sitienu, skaitās, bet tikai ja bumba iesista pretējās komandas vārtos.
Stūra sitienu piešķir, ja:
- bumba pilnībā pārgājusi pāri vārtu līnijai, pa zemi vai pa gaisu, un pēdējais to ir skāris aizsargājošās komandas spēlētājs, un saskaņā ar 10. Noteikumu vārti nav gūti.

Procedūra
- Bumbu novieto vietā, kurā bumba škersoja vārtu līniju, tuvākā stūra karoga iedomatā 1 m radiusa sektora iekšpusē.
- Sitējs drīkst ar pēdām vai bumbu izveidot nelielu pauguriņu, lai paaugstinātu bumbas stāvokli.
- Pretinieki paliek vismaz 5 m attālumā no bumbas lidz tā ir spēlē.
- Bumbu sit uzbrūkošās komandas spēlētājs.
- Pēc bumbas izsišanas vai pieskāriena tai bumba ir spēlē.
- Sitējs nedrīkst spēlēt bumbu atkārtoti, pirms to nav skāris cits spēlētājs.
- Stūra sitienu ir jāizpilda četru (4) sekunžu laikā pēc bumbas saņemšanas.

Pārkāpumi / Sodi
Pretējai komandai piešķir tiesības izpildīt tiešo brīvsitienu no iedomātā punkta centra līnijas vidū, ja:
- spēlētājs, kurš izpilda stūra sitienu, spēlē bumbu otru reizi pirms to ir skāris cits spēlētājs.
Pretējas komandas vārtsargs atsāk spēli ar iemetienu no vārtiem, ja:
- sitējs nav izpildijis stūra sitienu 4 sekunžu laikā pēc bumbas saņemšanas.
Ja sitējs ar stūra sitienu iesit bumbu savos vārtos, stūra sitiena izpildi piešķir pretējai komandai.
Ja pēc stūra sitiena bumba nonāk pretējos vārtos tieši, vārtus ieskaita.
Par jebkuru citu Noteikuma pārkāpumu :
- stūra sitienu atkārto.

18. Noteikums - Procedūras spēles uzvarētāja noteikšanai

Procedūras spēles uzvarētāja noteikšanai
Papildlaiks un sitieni no iedomātās soda sitienu atzīmes ir metodes spēles uzvarētāja noteikšanai, ja pēc normālā laika rezultāts ir neizšķirts.

Papildus laiks
Atbilstoši 7. Noteikumam un 8. Noteikumam spēlē 3 minūšu ilgu papildlaiku.

Sitieni no iedomātās soda sitienu atzīmes
Ja pēc papildlaika rezultāts vēl arvien ir neizšķirts, uzvarētāju nosaka ar sitieniem no iedomātās soda sitienu atzīmes, atbilstoši 7. Noteikumam.

Procedūra
- Tiesnesis izvēlas vārtus, uz kuriem tiks izpildīti soda sitieni.
- Tiesnesis met monētu un komanda, kuras kapteinis uzvar izlozē, nolemj, vai izpildīt pirmo vai otro sitienu.
- Tiesnesis un laika fiksētājs protokolē izdarītos sitienus.
- Komandas sitienus izdara pārmaiņus.
- Pirmā komanda, kura ar vienādu sitienu skaitu iesit par vieniem vārtiem vairāk kā otra, ir uzvarētāja.
- Soda sitienu var izpildīt visi spēlētāji un rezervisti, ieskaitot vārtsargus.
- Katru sitienu izpilda cits spēlētājs un visiem spēlei pieteiktajiem spēlētājiem ir jāizpilda pa sitienam pirms jebkurš spēlētājs var izpildīt otru sitienu.
- Uz laukuma var atrasties tikai pieteiktie spēlētāji un tiesneši, kad tiek izpildīti soda sitieni no iedomātās soda sitienu atzīmes.
- Visiem pieteiktajiem spēlētājiem, izņemot spēlētāju, kurš izpilda sitienu, un divus vārtsargus, jāpaliek laukuma pretējā pusē kopā ar trešo tiesnesi.
- Kad tiek izpildīti soda sitieni no iedomātās soda sitienu atzīmes, spēlei pieteikts spēlētājs var samainīties ar vārtsargu jebkurā laikā.
- Tiesnesis nostājas vienā līnijā ar iedomāto soda sitiena atzīmi pa kreisi no sitiena izpildītāja, seko, lai sitējs neizdarītu nekādus pārkāpumus un ar signālu atļauj izpildīt sitienu.
- Otrais tiesnesis, stāvot uz vārtu līnijas pa kreisi no vārtiem pretējā pusē nekā tiesnesis, seko, lai vārtu sargātājs neizdarītu nekādus pārkāpumus un pieņem lēmumu, vai bumba ir iegājusi vārtos vai nav, viņš arī dod norādijumus par otra vārtsarga pozīciju, kuram ir jāatrodas uz vārtu līnijas pretējā pusē attiecibā pret otro tiesnesi vismaz 5 m no labējā vārtu staba, un seko, lai viņš neuzvestos nesportiski.
- Ja komanda beidz spēli ar lielāku spēlētāju un rezervistu skaitu nekā tās pretinieki, tai ir jāsamazina
skaits, lai tas būtu vienlīdzīgs ar pretiniekiem un jāpaziņo tiesnesim izslēgto spēlētāju vārdus un numurus. Par šo darbību atbild komandas kapteinis.
- Pirms tiek uzsākti sitieni no iedomātās soda sitienu atzīmes, tiesnesim jānodrošina, ka pretējā laukuma pusē no katras komandas paliek vienāds spēlētāju skaits, kuri izpildīs soda sitienus.

Papildus instrukcijas tiesnešiem, otrajiem tiesnešiem, trešajiem tiesnešiem un laika fiksētājiem.

Šo papildus instrukciju tiesnešiem, otrajiem tiesnešiem, trešajiem tiesnešiem un laika fiksētājiem ir panākt pareizu pludmales futbola Noteikumu pielietošanu.
Pludmales futbols ir sacensību sports un fizisks kontakts starp spēlētājiem ir normāla un pieņemama spēles daļa. Tomēr spēlētājiem jāievēro pludmales futbola Noteikumus un godīgas spēles principus.
Nepareizi paņēmieni un spēlētāju rupja uzvedība ir divi pārkāpumi, kuru rezultāts ir nepieņemama fiziska agresija, kas ir sodāma ar noraidījumu no laukuma, kā norādīts 11. Noteikumā.

Nepareizi paņēmieni
Spēlētājs ir vainojams spēlē ar nepareiziem paņēmieniem, ja viņš cīņā par bumbu pret sāncensi pielieto pārspīlētu spēku vai brutalitāti.
Par spēlešanu ar nepareiziem paņēmieniem ir vainojams jebkurš spēlētājs, kurš cīņā par bumbu uzgrūžas sāncensim no priekšpuses, mugurpuses vai sāniem, izmantojot vienu vai abas kājas un pārmērīgu spēku, tādejādi apdraudot sāncenša drošību.

Rupja uzvedība
Rupja uzvedība var parādīties gan uz, gan ārpus laukuma, neatkarīgi no tā, vai bumba ir spēlē. Spēlētājs ir vainojams rupjā uzvedibā, ja pret sāncensi pielieto pārmerīgu spēku vai brutālitāti, kad neviens no viņiem necīnās par bumbu.
Tāpat spēlētājs ir vainojams rupjā uzvedibā, ja pārmerīgu spēku vai brutālitāti pielieto pret komandas biedru vai jebkuru citu personu.

Pārkāpumi pret vārtsargu
Tiesnešiem tiek atgādināts, ka:
- Spēlētājs izdara pārkāpumu, ja neļauj vārtsargam mest, iemest vai piespēlēt bumbu.
- Spēlētājs ir jāsoda par bīstamu spēli, ja viņš spēle vai cenšas spēlēt bumbu ar kāju, kad vārtsargs met, iemet vai piespēlē bumbu.
- Ierobežot vārtsarga kustības nesportiskā veidā stūra sitiena izpildes laikā ir pārkāpums.

Bumbas aizsegšana
Nav pārkāpums, ja spēlētājs sāncenša tuvumā kontrolē bumbu, mēģinot to aizsegt ar savu augumu, bet neizplešot rokas.
Tomēr, ja spēlētājs attur pretinieku no bumbas atņemšanas, nesportiskā veidā izmantojot savas rokas, plecus, kājas vai augumu, tas ir sodāms ar tiešo brīvsitienu vai soda sitienu, ja pārkāpums notika soda laukumā.

Šķērveida sitiens
Šķērveida sitiens ir pieļaujams ar noteikumu, kad neviens no pretiniekiem netiek aizskarts. Ja pretējās komandas spēlētājs jebkurā veidā traucē izpildīt šķērveida sitienu (arī tikai izsitot bumbu un pat nepieskaroties sitējam), tad tas tiek sodīts ar sitienu no pārkāpuma vietas.

Tīša spēle ar roku
Tiesnešiem tiek atgādinats, ka tīša spēle ar roku ir sodāma ar tiešo brīvsitienu vai soda sitienu, ja pārkāpums notika soda laukumā. Normālos apstākļos tīša spēle ar roku nav sodāma ar brīdinājumu vai noraidījumu.

Drošas vārtu gūšanas iespējas liegšana
Tomēr spēlētāju noraidīs no laukuma, ja viņš ar roku tīši traucē drošai vārtu gūšanas iespējai. Šis nav sods par tīšu spēli ar roku, bet drīzāk par nepieņemamu, nesportisku uzvedību, kas traucē gūt vārtus.

Brīdinājumi par tīšu spēli ar roku, kas izraisa nesportisku uzvedību
Pastāv apstākļi, kuri bez tā, ka ir sodāmi ar tiešo brīvsitienu, paredz, ka spēlētājs ir brīdināms par nesportisku uzvedību, piemēram:
- aizskar vai tīši sit pa bumbu, lai neļautu to iegūt sāncensim;
- mēģina iesist vārtus, tīši skarot vai sitot bumbu ar roku.

Pretinieka apturēšana
Tiesnešus parasti kritizē par viņu nespēju pareizi noteikt un sodīt par pārkāpumu apturot pretinieku.
Ši nespēja pareizi noteikt turēšanu aiz krekla vai rokas var novest pie pretrunas, tādēļ tiesnešiem nepieciešams šajās situācijās iejaukties nekavējoties un stingri, atbilstoši 11. Noteikuma nosacījumiem.
Vispār tiešais brīvsitiens vai soda sitiens ir pietiekošs sods, bet zināmos apstākļos ir uzliekams papildus sods. Piemēram:
- Spēlētājs ir bridināms par pretinieka apturēšanu, lai neļautu viņam aizsniegt bumbu vai ieņemt labvēlīgu pozīciju.
- Spēlētājs ir noraidāms no laukuma par pretinieka apturēšanu, lai neļautu izmantot acīmredzamas vārtu gūšanas iespēju.

Tiešie brīvsitieni
Tiesnešiem tiek atgādinats, ka spēlētājs ir brīdināms, ja:
- spēli atsākot viņš neievēro noteikumos paredzēto distanci.

Soda sitiens
Noteikumu pārkāpums ir, ja spēlētāji stāv tuvāk par 5 metriem no soda sitiena atzīmes, pirms soda sitiens ir izpildīts.
Tāpat Noteikumus pārkāpj vārtsargs, ja viņš izkustas no vārtu līnijas pirms bumbas sitiena.
Ja spēlētāji pārkāpj šo noteikumu, tiesnešiem ir jāievēro, lai tiktu piemēroti attiecīgie sodi.

Vārtu sargāšanas pārkāpumi
Tiesnešiem tiek atgādināts, ka vārtsargi nedrīkst turēt bumbu ilgāk par 5 sekundēm. Vārtsargu, kurš izdara šo pārkāpumu, sodīs ar tiešo brīvsitienu no iedomātā punkta centra līnijas vidū.
Vārtsargs nedrīkst skart bumbu ar rokām, kad bumbu viņam otro reizi pēc kārtas atspēle komandas biedrs, ieskaitot sitienu ar galvu vai ievadīšanu no sānu līnijas, ja to nav skāris pretinieks. Vārtsargu, kurš izdara šo pārkāpumu, sodīs ar tiešo brīvsitienu no iedomātā punkta centra līnijas vidū.

Pastāvīgie pārkāpēji
Tiesnešiem vienmer jabūt uzmanīgiem pret spēlētājiem, kuri pastāvīgi pārkāpj pludmales futbola Noteikumus. Pat ja attiecīgais spēlētājs ir izdarījis dažāda veida pārkāpumus, viņš ir jābridina par Noteikumu pastāvīgu pārkāpšanu.

Uzvedība pret spēles tiesnešiem
No pludmales futbola Noteikumu viedokļa komandu kapteiņiem nav priekšrocību viņu speciālā statusa dēļ, bet uz viņiem gulstas zināma atbildība, ja runa ir par viņu komandu uzvedību.
Jebkurš spēlētājs, kurš skaļi izrāda neapmierinātību ar tiesnešu lēmumiem, ir brīdināms. Jebkurš spēlētājs, kurš uzbrūk spēles tiesnesim, vai ir vainojams par aizskarošiem, rupjiem vai nepieklājīgiem žestiem vai valodu, ir noraidāms no laukuma.

Simulācija
Jebkurš spēlētājs, kurš mēģina apmānīt tiesnešus tēlojot savainojumu vai izliekoties par pārkāpuma upuri, tiks vainots par simulāciju un viņu sodīs par nesportisku uzvedību. Ja šāda pārkāpuma dēļ ir apturēta spēle, spēle ir atsākama ar tiešo brīvsitienu, kuru izpilda no iedomātā punkta centra līnijas vidū.

Spēles atsākšanas novilcināšana
Tiesnešiem ir jabrīdina spēlētāji, kas novilcina spēles atsākšanu, pielietojot vienu no sekojošām taktikām:
- Brīvsitiena izpildīšana no nepareizās vietas ar tīšu nolūku, lai to vajadzētu atkārtot;
- Bumbas aizsišana projām vai tās paņemšana rokās pēc tam, kad tiesnesis ir apturējis spēli;
- Tīša konfrontācijas izprovocēšana, aiztiekot bumbu pēc tam, kad tiesnesis spēli ir apturējis.

Vārtu gūšanas atzīmēšana
Lai gan spēlētājiem ir atļauts izteikt savu prieku par iesistajiem vārtiem, atzīmēšanai nevajag būt parspīlētai. FIFA cirkulara nr. 579 FIFA atļauj atzīmēt vārtu iesišanu saprātīgā manierē. Tomēr nevajag pieļaut praksi ar iepriekš izmēģinātu atzīmešanu, ja tā izraisa laika novilcināšanu. Tādā gadijumā tiesnešiem ir jāiejaucas.
Spēlētājus bridinās, ja pēc tiesneša domām viņi dara sekojošo:
- Rāda provokatīvus, izsmejošus vai parspīlētas sajūsmas žestus;
- Atstāj laukumu un ieiet zonā, kurā ir pulcējušies lidzjutēji, lai atzimētu vārtus;
- Novelk savu kreklu vai apsedz ar to galvu.
Noiešana no laukuma vārtu atzimēšanas laikā kā tāda nav sodāms pārkāpums, bet ir būtiski, lai spēlētāji nekavējoties atgrieztos.
Atspirdzinājumi
Spēlētājiem ir tiesības dzert atspirdzinājumus spēles pārtraukuma laikā, bet vienīgi pie sānu līnijas. Nav atļauta udens kārbu vai citā veidā ūdens trauku mešana uz laukumu.

Spēles pamata inventārs
Vārtsargs:
- Katram vārtsargam ir javalkā tādas krāsas forma, kas ir viegli atšķirama no pārejiem spēlētājiem un tiesnešiem.
- Ja vārtsargiem ir vienādas krāsas krekli un nevienam nav rezerves krekls nomaiņai, tiesnešiem ir jāļauj sākt spēli.
Inventārs, kas nav pamata inventārs:
- Spēlētājs nedrīkst valkāt nevienu inventāra daļu, kas būtu bīstama pašam vai citiem spēlētājiem.
- Modernie aizsarglīdzekļi, kā galvas apsējs, sejas maskas, kājsargi un roku sargi, kas ir izgatavoti no mīksta, viegla materiāla, netiek uzskatīti kā bīstami un tādēļ ir atļauti;
- Jaunās tehnoloģijas ir nodrošinājušas, ka sporta brilles ir drošas pašam spēlētājam un citiem spēlētājiem. Tādēļ tiesnešiem ir jāizrāda iecietība un jāļauj lietot šādas brilles.

Drošība
Spēlētājs nedrīkst lietot inventāru vai valkāt kaut ko tādu, kas ir bīstams viņam pašam vai citiem spēlētājiem (ieskaitot jebkādas rotaslietas).

Rotaslietas
Jebkāda veida rotaslietas ir potenciāli bīstamas. Spēlētāji nevar lietot līmlentes rotaslietu nosegšanai.
Gredzeni un auskari, kā arī ādas un gumijas priekšmeti nav nepieciešami un var vienīgi izraisīt savainojumus.
Lai izvairītos no pedējā brīža problēmām oficiālajām personām nepieciešams savlaicigi informēt savus spēlētājus par šādu priekšmetu aizliegumu.

Procedūra savainotājiem spēlētājiem
Tiesnesim ir jaievēro sekojošas instrukcijas, ja ir savainots spēlētājs:
- Ja pēc tiesneša domām savainojums ir neliels, jāļauj spēlei turpināties lidz bumba iziet no spēles.
- Ja tiesnesis uzskata, ka savainojums ir nopietns, spēle ir jāaptur.
- Pēc konsultēšanās ar savainoto spēlētāju tiesnesis atļaus vienam vai maksimums diviem mediķiem uznākt uz laukuma savainojuma apskatei un sekos, lai spēlētājs droši un ātri atstāj laukumu.
- Ja nepieciešams, uz laukuma reizē ar mediķiem uznāks nestuvju nesēji, lai paātrinātu spēlētāja nogādāšanu no laukuma.
- Tiesnesim ir jāseko, lai savainotais spēlētājs tiek nonests no laukuma droši un ātri.
- Uz laukuma spēlētāju nedrīkst ārstēt.
- Jebkuram spēlētājam ar asiņojošu ievainojumu ir jāatstāj laukums un viņš nedrīkst atgriezties, pirms tiesnesis nav pārliecinājies, ka brūce ir pārstājusi asiņot. Spēlētājs nedrīkst valkāt asiņainu apsēju.
- Tiklīdz ārsti ir uznākuši laukumā, spēlētājam laukums ir jāatstāj vai nu uz savām kājam vai nestuvēm. Ja spēlētājs šo nosacījumu neizpilda, viņš ir jābrīdina par tīšu spēles atsākšanas novilcināšanu.
- Pieņemot, ka viņš nav nomainīts, savainots spēlētājs drīkst atgriezties laukumā tikai pēc spēles atsākšanas.
- Savainotajam spēlētājam nav laukums jāatstāj caur maiņu zonu, bet jebkurā laukuma robežlīnijas vietā.
- Savainotu spēlētāju, kurš ir atstājis laukumu, jeb kuram vajadzēja atstāt laukumu, var nomainīt, bet rezerves spēlētājam vienmēr jāuziet laukumā caur maiņu zonu.
- Kad bumba ir spēlē, savainotāais spēlētājs var atgriezties laukumā, ja viņš nav nomainīts, bet tikai no sānu līnijas. Kad bumba nav spēlē, viņš var atgriezties jebkurā laukuma robežlīnijas vietā. Vienīgi tiesneši drīkst atļaut savainotam spēlētājam, kas nav nomainīts, atgriezties laukumā neatkarīgi no tā, vai bumba ir vai nav spēlē.
- Ja spēle nav apturēta cita iemesla dēļ vai ja savainojums nav radies pludmales futbola Noteikumu pārkāpumu dēļ, tiesnesim spēle ir jāatsāk ar strīdus bumbu (skat. 8. Noteikumu).

Izņēmumi
Izņēmumi ir vienīgi sekojošos gadījumos:
- Vārtsarga savainojums;
- Kad vārtsargs un laukuma spēlētājs saskrienas un nepieciešama tūlītēja ārstēšana;
- Kad ir nopietns savainojums, piemēram, spēlētājs ir norijis savu mēli, cieš no smadzeņu satricinājuma vai ir lauzis kāju u.c.